Η Eleven Solutions μας μπορεί να αναλάβει με απόλυτη υπευθυνότητα για λογαριασμό σας οτι εχει  : 

  • Τη προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για τη μηχανογραφική σας υποδομή.
  • Την εξασφάλιση σωστών αντιγράφων ασφαλείας 
  • Τον έλεγχο για ιούς και κακόβουλες επιδρομές στα πολύτιμα αρχεία σας .
  • Το καθημερινό προληπτικό έλεγχο στο δίκτυό σας.
  • Τη συντήρηση και τη βελτιστοποίηση του εξοπλισμού με τη καθημερινή   υποστήριξη από το Service Help desc .