Αυτό που ξεχωρίζει την Eleven Solutions είναι το after sale service. Μπορούμε και παρέχουμε όλων των ειδών τις υπηρεσίες για οποιαδήποτε μηχανή γραφείου.

  • Επισκευή, αναβάθμιση, εγκατάσταση λογισμικού για όλους τους υπολογιστές.
  • Επισκευή, καθαρισμούς για κάθε είδους εκτυπωτή. 
  • Επισκευάζουμε όλα τα laptops. Από αλλαγή οθόνης, δίσκου και μνήμης μέχρι και επισκευή της μητρικής πλακέτας.