Η εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης Eleven SoftWare είναι ένα πλήρες εμπορικό πρόγραμμα και απευθύνεται σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 Περιλαμβάνει:

  • Διαχείριση Ειδών με ομάδες και κατηγορίες καθώς επίσης και διαχείριση αποθήκης.

  • Διαχείριση Πελατών - Προμηθευτών.

  • Διαχείριση Αγορών - Πωλήσεων.

  • Διαχείριση χρηματοοικονομικών ( εισπράξεις - πληρωμές - κύκλωμα αξιογράφων ).

  • Δυνατότητα διαχείρισης λογιστικών εγγράφων με πλήθος λογιστικών εκτυπώσεων.

  • Διαχείριση εντατικής λιανικής και για POS συστήματα.

  • Δυνατότητα σύνδεσης με όλα τα γνωστά λογιστικά προγράμματα της αγοράς για αποστολή αρχείου ενημέρωσης. 

  • Σύνδεση με ταμειακή μηχανή και φορολογικό μηχανισμό. 

  • Πλήθος εκτυπώσεων και στατιστικών αναφορών.

  • Σύνδεση με ζυγιστικές μηχανές, εκτυπωτές barcode και μηχανές έλεγχου τιμών.