Εκτύπωση 

H εφαρμογή Eleven-KINHSys  είναι ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο σύστημα διαχείρισης πωλήσεων επί αυτοκινήτου ή γενικότερα πωλήσεων που πραγματοποιούνται στο χώρο του πελάτη, το οποίο βασίζεται σε φορητά τερματικά με πλατφόρμα Windows CE. Χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν τα τερματικά (π.χ. ασύρματη εκτύπωση μέσω Bluetooth) και η πλατφόρμα (παραθυρικό περιβάλλον, σχεσιακή βάση δεδομένων κλπ).

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής  είναι : 

 Σημειώνεται ότι η εφαρμογή μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.