Εκτύπωση 

Εταιρεία - Πελατολόγιο

Η επιτυχία μιας επιχείρησης φαίνεται από το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι πελάτες της. Αν θέλετε να έχετε μια πραγματική άριστη μηχανογράφηση στην επιχείρηση σας δεν έχετε παρά να ρωτήσετε μερικούς από τους πελάτες μας.

Γενική Εμπορική Κέρκυρας  Κομίνης Κων. & Σια Ο.Ε. Aqoua land 
Κομίνης Ευαγγ. & ΣΙΑ Ο.Ε.    Μεταλληνού Αμαλία Σκλαβούνος Α.-Σκλαβούνος Κ. Ο.Ε.
Ζαχαροπλαστεία "Μποχώτης" Σιμάτης-Σιμώνη Ε.Π.Ε. Χουρχουλής Αθανάσιος
Κορφιάτης Διονύσιος Μηνάς Γεώργιος Κων/νος Παγκράτης
 Κοσκινάς Α.Ε. Φοροσυμβουλευτική Α.Ε. Φαϊτάς Σπύρος
Θαλασσοπούλι Α.Ε.  Σ. Καλούδης & ΣΙΑ Ο.Ε. Ζηνιάτη Ελένη